Twente, verenigt!

Samen bouwen aan het "nieuwe"
FC Twente


Het kloppend hart van de club dat zijn WIJ, de supporters. Nadat afgelopen periode het voortbestaan van onze club van verschillende kanten werd bedreigd, hebben de initiatiefnemers van Twente, verenigt! het als hun plicht opgevat om gezamenlijk de club te omarmen en te beschermen.


Juist nu!

Samen kunnen we onze club opbouwen, betrokken blijven en toezicht houden op de voortgang van onze club. Gelukkig wordt er inmiddels weer over voetbal gepraat. Zeker nu de gemeentelijke garantstelling de club van extra lucht heeft voorzien. Maar we zijn er nog lang niet… De komende jaren vinden nog een aantal cruciale meetmomenten plaats van de KNVB en er hangt de club een belastingclaim boven het hoofd die ons weer enkele stappen terug kan werpen. Het is mede daarom van belang dat we ons als supporters verenigen en daardoor een sterk front vormen!

De ledenvereniging Twente, verenigt! is in het leven geroepen toen de eerste voortekenen van een crisissituatie zich aandienden. Het doel: namens de supporters een positief en krachtig tegengeluid te bieden om de club te kunnen behoeden van de ondergang. Daarnaast was er het besef dat een situatie als deze nooit meer bij onze club voor mag komen. Daarvoor heeft de ledenvereniging Twente, Verenigt! Toezicht, Inspraak en Betrokkenheid geëist (en gekregen), want de club dat zijn wij.


Toezicht

Nooit meer taferelen zoals de laatste jaren! Dit laten we ons niet meer gebeuren!

De club is door bestuurlijk en financieel wanbeleid compleet gefileerd. Het bestuur van Twente, Verenigt! ziet het als haar plicht om zeer kritisch mee te kijken hoe de club haar beleid voert. Waar nodig zullen zij van zich laten horen en de eventuele 'luis in de pels' zijn. In dit kader zijn en blijven we in gesprek met directie, Raad van Commissarissen en Stichtingsbestuur.

Inspraak

Wij, de supporters, zijn FC Twente! Samen zijn we 40% eigenaar van de licentie van FC Twente.

Twente, verenigt! heeft een plaats verworven in de nieuwe governance-structuur van FC Twente. De ledenvereniging heeft daarmee inspraak gekregen in het nieuwe beleid van FC Twente. Op dit moment hebben twee bestuurders op voordracht van Twente, verenigt! zitting in het Stichtingsbestuur FC Twente '65. Als Twente, verenigt! hebben we de ambitie om binnen het Stichtingsbestuur een derde zetel te bemachtigen, waarmee we een meerderheid van 60 % creëren.

De ledenvereniging zelf heeft een democratische structuur. Elk lid bepaalt mede de lijn en visie van onze vereniging. Tijdens algemene ledenvergaderingen zullen we actualiteiten en visiestukken bespreken, waarbij ieder lid recht heeft om in te spreken en te stemmen over de besluiten.

Betrokkenheid

FC Twente, dat zijn wij. Samen bewaken we onze Twentse identiteit en staan voor 'Noaberschap'.

Het voetbal wordt geregeerd door geld. Bij veel clubs is de cultuur verdwenen door de komst van buitenlandse geldschieters. Ook bi onze club heeft geld, de behoefte aan meer, ertoe geleid dat de kloof tussen de club en supporters bijna onoverbrugbaar was geworden. Dat willen WIJ in Twente niet. Samen zijn we FC Twente en gezamenlijk ondersteunen we met Twentse passie onze club. Onder de noemer Noaberschap hebben we laten zien dat we als Tukkers klaarstaan voor onze club. 'Twente voor Twente' zal blijven bestaan onder Twente, verenigt!, waardoor we ieder jaar opnieuw onze steun aan Twente binnen en buiten het stadion kunnen laten zien.


Leden

Na de 'traditionele top 3' hebben wij de meeste supporters van Nederland. Dit is onder andere goed zichtbaar in het massale bezoek aan thuis- en uitwedstrijden van onze club.

Om ervoor te zorgen dat wij als supporters een belangrijke en onmisbare invloed kunnen uitoefenen op het beleid van onze club, is het belangrijk dat we met veel zijn. Hoe groter onze verenigde achterban, hoe groter onze stem!

FC Twente is van de supporters! Word dus lid van Twente, verenigt!: Ik wil mij aanmelden.