Twente, verenigt!

Samen bouwen aan het "nieuwe"
FC Twente


Het FC Twente van de toekomst

De Ledenvereniging FC Twente'65 wil:

In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:
De vereniging heeft ten doel de levensvatbaarheid van FC Twente '65 te borgen middels het binden van alle belanghebbenden van FC Twente'65 tot één grote sterke beweging die een positieve bijdrage levert aan de toekomst van FC Twente '65. Binding en commitment zijn daarbij sleutelwoorden, die ondersteund worden door een sterke inzet op medezeggenschap en transparantie.

Twente, verenigt!: een stevig fundament

Meer zeggenschap over de koers van FC Twente en het vergroten van de transparantie van de club is een lang gekoesterde wens van vele supporters. Niet door op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar door hen in een verenigingsmodel verantwoordelijkheid te laten nemen voor de verdere ontwikkeling van FC Twente. Het commitment van supporters en sponsoren vormt met Twente, Verenigt! een stevig fundament voor een gezonde en succesvolle toekomst van FC Twente.

De actualiteit van vandaag de dag toont aan dat de wens voor het vergroten van zeggenschap, transparantie en controle niet zomaar een wens is. Het is een noodzakelijke randvoorwaarde om weer gezond te worden. Het is tijd om positief vooruit te kijken. Afscheid nemen van het recente verleden en werken aan een toekomst waarin een ieder actief betrokken wordt bij de club. Een structuur creëren waarbinnen mensen verantwoording afleggen en er kundig toezicht is.

Organisatiemodel

Het ontwikkelen van het ideale model voor een Ledenvereniging FC Twente is, gelet op de huidige situatie, geen kwestie van weken. Dat vraagt om zorgvuldige stappen die passen bij de fase waarin de samenwerking tussen alle betrokkenen zich bevindt. Daarnaast is het voor de club van belang dat de cruciale reddingswerkzaamheden van de huidige bestuursleden niet gehinderd worden.

Met gedegen onderzoek bij buitenlandse clubs in vergelijkbare situaties en clubs waarin het verenigingsmodel al jarenlang van toepassing is, willen we op zoek naar een model dat past bij FC Twente. Tevens dient gekeken te worden naar juridische valkuilen en naar de wensen van de leden. Deze onderzoeken kunnen tegelijkertijd gedaan worden met de lopende onafhankelijke onderzoeken, zodat er een vereniging gaat ontstaan die breed gedragen wordt en recht doet aan de governance wensen van de KNVB en de Gemeente Enschede.