Twente, verenigt!

Samen bouwen aan het "nieuwe"
FC Twente


Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Stuur hem dan via Twitter naar @twenteverenigt of vul het contactformulier in.

Algemeen


Waarom moet ik lid worden ?

Elke Twente supporter of sponsor moet de afgelopen maanden gedacht hebben? "Wat kan ik doen om de penibele situatie om te draaien?", en niet af te wachten op de volgende tik die we kregen uitgedeeld, vanuit welke hoek dan ook.
Ons antwoord hierop is simpel: word lid en laat zien dat de club leeft! Geef ons de power om een positief tegengeluid te bieden namens een grote groep supporters en sponsoren, tegen alle experts op voetbalgebied en waar nodig ook tegen de KNVB.
Samen onderzoeken we hoe FC Twente echt weer van ons wordt en deze uitkomsten zullen daadwerkelijk een rol gaan spelen na 1 mei aanstaande. Daarbij geldt: hoe groter onze vereniging, hoe groter onze rol zal zijn.
Uit de geschiedenis leren wij dat clubs in gelijkwaardige situaties als de onze het snelst weer op haar benen staan nadat ze is omarmd door haar supporters. Deze grote groep enthousiaste mensen maakt krachten los die niet los te krijgen zijn door een kleine groep of individuen.

Kortom; de club FC Twente en de ledenvereniging heeft uw steun erg hard nodig,

Wij rekenen op u!


Wat is het doel van de club ?

Onze doelstelling is kort samen te vatten in drie woorden: betrokkenheid, inspraak en toezicht. In de statuten is die doelstelling als volgt verwoord:
De vereniging heeft ten doel de levensvatbaarheid van FC Twente '65 te borgen middels het binden van alle belanghebbenden van FC Twente'65 tot één grote sterke beweging die een positieve bijdrage levert aan de toekomst van FC Twente '65. Binding en commitment zijn daarbij sleutelwoorden, die ondersteund worden door een sterke inzet op medezeggenschap en transparantie.

Transparantie, inspraak en controle zijn er de afgelopen jaren nauwelijks geweest, waardoor mensen het gevoel van binding met de club hebben verloren. Dit moet weer terugkomen! Recent onderzoek van de initiatiefnemers in Duitsland en Engeland heeft al tot vele mooie voorbeelden geleid waar wij het beste voor onze club uit halen. Natuurlijk zijn ook wij afhankelijk van de uitkomsten van verschillende onderzoeken en de daar bijhorende aanbevelingen. Wij willen echter niet wachten tot 1 mei aanstaande en dan pas aan de gang gaan, maar wij hebben dan een plan klaar dat past bij de aanbevelingen. Geen tijd te verliezen, volgend seizoen moet het roer wat dit betreft al direct om zijn.


Wie zitten er achter Twente, verenigt! ?

De 14 initiatiefnemers van Twente, verenigt! zijn afkomstig uit de diverse geledingen rond FC Twente: supporters, sponsoren. Een brede club met verschillende competenties die goed begrijpen waar het om gaat bij een voetbalclub en die daarnaast de betrokkenheid en wensen van haar fans kunnen bewaken. Zij zullen in de komende maanden de precieze structuur van de vereniging verder uitwerken. Daar betrekken zij waar nodig en mogelijk de leden bij, maar ook reeds bestaande initiatieven als supportersverenigingen en andere goed functionerende organisaties rond FC Twente.


Wie is het bestuur en welke verantwoording dragen deze ?

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Jan Gerritsen, Arjan Steenkamp en Coen Brinkman in de functies voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze personen hebben een bestuurlijke aansprakelijkheid en zullen op een verantwoorde wijze omgaan met de gelden en een verantwoording afleggen richting de leden van de vereniging.


Wat is de formele verhouding tussen de Ledenvereniging FC Twente '65 en FC Twente?

FC Twente heeft aangegeven graag te willen meewerken aan het instellen van een Ledenvereniging FC Twente '65. Op dit moment is er geen juridische constructie waarin deze verhouding is vastgelegd. In de komende maanden gaan we, in samenspraak met FC Twente, kijken hoe dat georganiseerd moet worden. Daarvoor maken we gebruik van goede voorbeelden internationaal. Er vindt momenteel gedegen onderzoek plaats naar de mogelijkheden op basis van die ervaringen. We ontwikkelen, samen met FC Twente, een model waarin de leden zeggenschap krijgen bij FC Twente. Niet van vandaag op morgen, maar steeds met kleine stappen.


Hoe zorgt Twente, verenigt! dat de huidige situatie niet opnieuw zal ontstaan?

De problemen van FC Twente zitten momenteel op meerdere vlakken. Toch is er één aspect wat hier als een rode draad doorheen loopt. Door een gebrek aan toezicht hadden bepaalde mensen te veel macht en was er onvoldoende controle op het handelen van deze personen. Als Ledenvereniging FC Twente'65 hebben wij niet enkel een toezichthoudende functie voor ogen, maar zien we graag al direct invloed bij het aanstellen van kundige toezichthouders. Bovendien zijn wij van mening dat er minimaal jaarlijks verantwoording afgelegd moet worden door de bestuurders aan de leden.
Over de exacte rol van de leden(vereniging) zal de komende maanden duidelijkheid komen. Wel is duidelijk dat onze stem vele malen krachtiger is wanneer we met een grote groep zijn. Meld je dus snel aan en spoor ook je vrienden en bekenden aan om lid te worden.


Welke clubs worden er onderzocht?

In het buitenland zijn er goede voorbeelden van clubs waarin de fans in meer of mindere mate invloed kunnen uitoefenen bij hun club. In Nederland kennen we eigenlijk maar één verenigingsmodel en dat is bij Ajax. Zij hebben ons veel kunnen vertellen over voor- en nadelen van de specifieke structuur die zij hebben. In het buitenland zijn we onder andere op bezoek geweest of gaan we nog op bezoek bij Swansea, Schalke'04, Heart of Midlothian, Borussia Dortmund, Wimbledon, VfL Osnabrück en FC United of Manchester. Al deze clubs hebben op zeer diverse manieren invulling gegeven aan de invloed van supporters op het beleid en op basis van deze ervaringen en tips proberen we een model te vinden die past bij FC Twente.


Kan ik mij aanmelden om actief mee te helpen?

Jazeker, via het contactformulier (link) kan iedereen zich melden met zijn of haar expertise die voor de club van belang kan zijn. Handjes om te helpen met acties, kennis op het gebied van marketing of juridische zaken, alle hulp wordt gewaardeerd.


Ledenvereniging FC Twente'65 of Twente,Verenigt!. Wat is het nou?

Onze statutaire naam is Ledenvereniging FC Twente'65. Deze naam is ook het meest dekkend voor onze activiteiten en doelstellingen. Op dit moment is het echter met name zaak om ons als Twentenaren te verenigen en om actief aan de slag te gaan om deze rotperiode achter ons te laten. Daarom is nu gekozen om de meer actievere naam Twente, verenigt! te gebruiken in onze uitingen.


Lidmaatschap

Gratis lidmaatschap voor (s)cc-kaarthouders en leden van de Kidsclub/Young Reds, hoe zit dat?

(Seizoens)clubkaarthouders en leden van de Kidsclub en Young Reds kunnen voor de rest van het jaar 2016 gratis lid worden. Ze moeten wel even hun lidmaatschap bevestigen en hun (S)CC-nummer vermelden. We ontwikkelen momenteel het contributiemodel, waarbij je je kan voorstellen dat we bijvoorbeeld een gereduceerd tarief voor jeugd/jongeren aanbieden. Zodra we daar meer informatie over hebben, communiceren we dat via onze website en social media.


Ben ik als (s)cc houder automatisch lid?

Nee, een ieder dient zich via de site www.twenteverenigt.nl aan te melden. In de media is verschenen dat mensen automatisch lid zijn en we zien alle (S)CC houders en leden van de Kidsclub en Young Reds ook als aspirant leden, maar je dient dit nog wel even te bevestigen via deze website. Vanwege privacy eisen kan FC Twente niet zomaar al jullie gegevens aan ons verstrekken.


Hoe lang duurt mijn gratis (aspirant) lidmaatschap?

Het lidmaatschap duurt tot het einde van jaar 2016, het jaar van de verenging gaat per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.


Zit ik na mijn aanmelding automatisch vast aan het lidmaatschap?

Nee, u kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de vereniging en indien u dit voor 31 december doet, hoeft u ook geen contributie te betalen voor het jaar daaropvolgend. Uitschrijven op 1 januari kan natuurlijk, maar u dient dan wel de voor dat jaar geldende contributie te voldoen.

Omdat er dit jaar sprake is van gratis lidmaatschap voor een flink gedeelte van de mensen vragen we iedereen in december nogmaals het lidmaatschap te verlengen. Op deze manier hopen we te voorkomen dat mensen ongewenst bijdragend lid wordt.


Kan ik mijn gegevens wijzigen?

Mocht je bij het aanmelden onvolledige of foute informatie hebben ingevuld of zijn je gegevens gewijzigd, stuur dan een bericht via het contactformulier (link) met de juiste gegevens.


Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De Ledenvereniging FC Twente '65 stelt de gegevens van leden niet beschikbaar aan derden. Deze worden slechts gebruikt voor de vereniging zelf. Je bankgegevens worden slechts gebruikt voor de koppeling van betalingen met het lid. Indien we in de toekomst automatische incasso aanbieden, dan ontvang je daarvoor expliciet een verzoek waarvoor je toestemming moet verlenen.

Financiën


Wat krijg ik voor mijn € 19,65 ledenbijdrage?

U krijgt uw club terug! Tenminste symbolisch. U krijgt stemrecht en kunt meepraten over de toekomst van FC Twente. En natuurlijk zijn wij op zoek naar een mooi aandenken waaraan men de leden onderling herkent.
Je eerste ledenbijdrage moet je een beetje zien als een steuntje in de rug om de vereniging op te zetten. We ontwikkelen op dit moment een aanvullend aanbod voor onze leden. Vanzelfsprekend krijg je dan een ledenpasje, en kijken we naar alle mogelijke voordelen die we kunnen bieden in combinatie met het lidmaatschap. In het buitenland zijn goede voorbeelden van bijvoorbeeld een Fanmagazine, voorrang bij de kaartverkoop, voordeel in de fanshop of bij sponsoren. Dat vraagt natuurlijk organisatorisch even wat tijd om dat allemaal goed te regelen.


Waarom € 19,65?

Natuurlijk is het bedrag van 19,65 een mooie verwijzing naar het geboortejaar van FC Twente: 1965. Vanzelfsprekend zit er ook een gedachte achter. In het eerste jaar is een groot gedeelte van de leden gratis lid omdat veel aanhangers via een (seizoens)clubcard, de kidsclub of de Young Reds al lid is van FC Twente zelf. Al deze mensen willen wij niet laten betalen, mede omdat we onszelf eerst willen bewijzen. Toch zullen we dit eerste jaar aardig wat kosten moeten maken voor de opstart van de vereniging. De website zal hierin de grootste kostenpost zijn vanwege de eisen die wij stellen aan veiligheid, maar ook voor promotie, notariële zaken en de ledenbijeenkomsten zullen kosten gemaakt moet worden. Verder heeft onderzoek bij andere clubs aangetoond dat 19,65 een meer dan goede (lees: lage) bijdrage was in vergelijking met al deze andere club in het buitenland. De definitieve ledenbijdrages die vanaf komend seizoen zullen gelden worden door de leden vastgesteld en zal ook afhangen van de taken die we op ons nemen als vereniging.


Wat gebeurt er met de bijdrage van de leden?

Vooropgesteld, de ledenvereniging is geen spaarclub en ook geen geldgenerator voor FC Twente zelf. De leden bepalen gezamenlijk waar de opbrengst van de ledenbijdragen aan zal worden besteed. Vanzelfsprekend zal de komende tijd enkele kosten worden gemaakt om de vereniging op te zetten. Waar mogelijk maken we gebruik van sponsoren en zijn we zuinig met ons geld. Het biertje na afloop van de vergadering betalen de bestuursleden zelf.


Wie houdt er toezicht op de financiën?

In onze statuten is opgenomen dat er een kascommissie moet worden aangesteld die jaarlijks de financiële gang van zaken controleert. Deze zal tijdens de eerste ledenvergadering in november worden aangesteld. Vooruitlopend hierop willen we zowel de sponsorgeledingen als de supportersverenigingen vragen om iemand aan te wijzen die samen toezicht gaat houden op onze financiën.


Hoe werkt het innen van de ledenbijdrage?

Als je je hebt aangemeld, ontvang je binnenkort een emailbericht met daarin de betalingsmogelijkheden. Wij zullen nooit geld incasseren zonder de leden hier vooraf duidelijk over te informeren.


Waarom is (was) het invullen van het Iban-nummer noodzakelijk?

Dit foutje is er ingeslopen in de snelheid waarmee alles in gang is gezet. We wilden graag onze mensen van de ledenadministratie het makkelijk maken door zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, maar merkten al gauw dat dit verwarrend werkte voor de mensen die gratis lid zijn. Een betaalmodule komt bij een volgende update van deze website.


Kan ik meer bijdragen of doneren?

Dat kan. De Ledenvereniging FC Twente'65 biedt de mogelijkheden voor het doen van giften en donaties. Deze zijn vanzelfsprekend erg welkom. Wil je doneren? Neem even contact met ons op via [email protected]. Ons rekeningnummer is NL21RABO0308593731