Twente, verenigt!

  • Samen bouwen aan het "nieuwe"
    FC Twente

  • (S)CC-houders, leden van de Kidsclub en Young Reds kunnen kosteloos lid worden van Twente, Verenigt! wanneer ze hun relatienummer (13......) invullen. Wij halen onze financiële middelen uit vrijwillige giften van onze leden en sponsoren. Mocht u een vrije gift willen doen dan dan stellen wij dat natuurlijk bijzonder op prijs. U kunt een gift overmaken op rekening NL21 RABO 0308 5937 31 ten name van Ledenvereniging FC Twente'65.

  • Waar supporters zich verenigen,
    gaat herstel het snelst!


Wij zijn FC Twente!

Het kloppend hart van onze club zijn wij, de mensen. Wij zijn geen klanten van een voetbalbedrijf, maar liefhebbers van ons FC Twente. Juist nu het voortbestaan van de club op alle fronten wordt bedreigd is het onze plicht samen de club te omarmen en te beschermen. Samen de club weer opbouwen en betrokken worden en blijven bij onze club. Inspraak in het beleid middels kundige mensen waar we vertrouwen in hebben en die ons verantwoording afleggen. Juist nu pakken we als achterban de handschoen op om er weer een club van te maken waar iedere Tukker trots op kan zijn!

Betrokkenheid

Noaberschap zit ons in het bloed, als een goede vriend of buur onze hulp nodig heeft staan wij klaar om te helpen. Iedereen die zich verbonden voelt met FC Twente verbindt zich via de Ledenvereniging FC Twente'65. We zijn een actieve vereniging van en voor de leden. De leden bepalen samen de richting en de doelstellingen.

Inspraak

De ledenvereniging krijgt inspraak in het nieuwe beleid van FC Twente. In welke vorm dat zal zijn is afhankelijk van de uitkomsten van het lopende onderzoek bij FC Twente. Hierin denken wij actief mee. De ledenvereniging zelf krijgt natuurlijk een democratische structuur, het credo is immers "van leden voor leden".

Toezicht

De ledenvereniging zal in de loop van dit jaar een of meerdere toezichthouders gaan kiezen die het gevoerde beleid van FC Twente op de voet zal gaan volgen. De ledenvereniging houdt toezicht op de door de leden gekozen vertegenwoordigers, zij moeten verantwoording afleggen aan de ledenvergadering.

Laatste nieuws

14 april
Statement Twente,verenigt!
Lees meer...
10 april
FAQ: Moet ik me (opnieuw) aanmelden als lid?
Lees meer...
5 april
Onvervangbaar
Lees meer...

Meld je aan!

* Verplicht

(S)CC-houders, leden van de Kidsclub en Young Reds zijn heel seizoen 2016/2017 gratis lid wanneer ze hun relatienummer (13......) invullen. Het onlangs gekozen bestuur zal in de loop van 2017 een beslissing nemen over eventuele contributie. Wil je vooruitlopend hierop al een bijdrage doen? Dit wordt zeer gewaardeerd en kan op NL21 RABO 0308 5937 31 ten name van Ledenvereniging FC Twente’65.

Bedankt voor de aanmelding

Geweldig dat ook jij juist nu opstaat om samen te bouwen aan een nieuw FC Twente. Duizenden Tukkers gingen je al voor, maar dat is wat ons betreft nog niet genoeg. Des te meer mensen laten zien in actie te willen komen, des te meer ons signaal gehoord zal worden. Spoor daarom je vrienden en bekenden via social media aan om ook lid te worden.