Twente, verenigt!

Twente, Verenigt! schakelt Nationale Ombudsman in


Twente, Verenigt! is van mening dat de communicatie wat betreft de inval in Vak P en de nasleep ervan te wensen overlaat. Tijd voor een objectief onderzoek. Twente, Verenigt! schakelt daarom de Nationale Ombudsman in.

De inval in het supportershome van Vak-P en de daarbij ontstane chaos is inmiddels een aantal weken geleden, maar nog altijd heerst een hoop onduidelijkheid. Diverse partijen strooien met waarheden en onwaarheden, en de media wordt gebruikt om 'eigen straatjes schoon te vegen' en met de vinger naar anderen te wijzen.

De inval en het onderzoek naar drugshandel danwel ondermijning is een juridische aangelegenheid waar serieus onderzoek naar gedaan moet worden en waar een rechter zijn oordeel over moet vellen. Wat wij echter ook van belang vinden en wat momenteel naar de achtergrond verdwijnt, is het in gevaar brengen van de veiligheid van 25.300 supporters. Duizenden sponsoren en supporters hebben, achteraf onterecht, het stadion moeten verlaten en hebben een op sportief gebied geweldige ontknoping gemist. Daarnaast zijn vele ouders en kinderen bij het verlaten van het stadion terecht gekomen in de onrust die was ontstaan. Vragen die beantwoord moeten worden, los van de al genoemde juridische verdenkingen, zijn, hoe het heeft kunnen gebeuren dat een compleet stadion wordt ontruimd, welke procedures er wel of niet juist gevolgd zijn toen bijvoorbeeld besloten werd op mensen te schieten, en hoe het heeft kunnen gebeuren dat de veiligheid van stewards, medewerkers, sponsoren, supporters en ook agenten in het geding heeft kunnen komen?

Vandaag werd bekend dat de Gemeente, het Openbaar Ministerie, politie en FC Twente gezamenlijk een onderzoek instellen. Hierbij is het opvallend dat Vak-P niet betrokken wordt bij dit onderzoek. Daarnaast hebben we sterke twijfels bij de onafhankelijkheid van de betrokken onderzoekspartijen. Zij mogen zelf bepalen welke vragen er worden gesteld en het blijkt dat sommige betrokkenen ook bij eerdere metingen op het gebied van voetbalveiligheid in Enschede betrokken waren.

Ons inziens wordt hiermee de onafhankelijkheid van een onderzoek ondermijnd. Wij zullen dan ook op korte termijn een onderzoek aanvragen bij de Nationale Ombudsman. Een onafhankelijk onderzoek waarbij wordt gekeken naar de veiligheid in ons stadion.

Optreden tegen eventuele drugshandel en ondermijning heeft vanzelfsprekend onze steun. Het is echter de vraag of de gekozen actie met de daarbij gepaard gaande neveneffecten de juiste keuze is geweest. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om een dergelijk exces in de toekomst te voorkomen zodat we weer gewoon kunnen genieten van een heerlijke pot voetbal in een kolkende Grolsch Veste.