Twente, verenigt!

Nationale Ombudsman - Update: 'Kom aan tafel'


Ruim een maand geleden vond de inval in het supportershome van Vak P plaats. Wij hadden verwacht dat de diverse partijen samen zouden optrekken om te kijken naar oplossingen, en nu lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Verwijten over en weer worden via de media geventileerd. In plaats van samenwerking groeit het onbegrip, het wantrouwen en de onderlinge strijd. Aan ongeveer alle kanten lijken fouten te zijn gemaakt, maar in plaats van hiervan te leren en vooruit te kijken naar de toekomst, wordt de onderlinge sfeer slechter. Van de huidige strijd wordt slechts één partij beter en dat is de media. Zij smullen van dit moddergooien, de interne irritaties en het constant wijzen naar een ander. De partijen die het daadwerkelijk aangaan, komen verder van elkaar te staan. Meer nieuwe problemen lijken te ontstaan in plaats van het verbeteren van de huidige situatie.

Wat ons betreft, is de basis vrij simpel. Strafbare feiten worden niet getolereerd. Niet in het stadion, niet in een supportershome, nergens. Vak P is een belangrijk onderdeel van de club FC Twente en we moeten er voor strijden om de unieke sfeer(acties) te behouden.

De afgelopen week hebben we intensief contact gehad met de Nationale Ombudsman. Deze kan pas formeel in actie komen nadat onderzoeken zijn afgerond. De Nationale Ombudsman wil met ons samenwerken om de diverse partijen die nu lijnrecht tegenover elkaar staan, samen de dialoog aan te laten gaan: open en transparant. Geen geheime agenda's, geen achterkamertjesgesprekken, maar gewoon een open en eerlijk gesprek met alle partijen die hierin zijn betrokken. Constructief zoeken naar oplossingen in plaats van wijzen naar elkaar!

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde.

Bij deze roepen we dan ook de Gemeente Enschede, politie, justitie, FC Twente en Vak P om samen met de Nationale Ombudsman het gesprek aan te gaan. Onafhankelijke mensen bij dit gesprek zijn wat ons betreft erg waardevol, zeker wanneer deze mensen toegang krijgen tot alle beschikbare stukken voor een onafhankelijk onderzoek. Ook dienen gespreksverslagen vastgelegd te worden om verschillende interpretaties te voorkomen.

We zullen alle genoemde partijen deze week een uitnodiging sturen om binnen twee weken met elkaar om de tafel te gaan. Mocht een van de partijen hier niet bij willen aanschuiven, zullen we dit vanzelfsprekend laten weten.

Samenwerken en samen werken aan oplossingen in het belang van onze grote liefde!