Twente, verenigt!

Samenvatting directiebespreking 2 december 2019


Samenvatting directiebespreking 2 december 2019

Op 2 december 2019 heeft een delegatie van het bestuur van Twente, Verenigt! vergaderd met de directie van FC Twente.

Tijdens de vergadering hebben wij volgende onderwerpen besproken:

Hoe het gaat.

Zoals wij ook in de notulen van de vorige vergadering hebben aangegeven, hebben wij wederom besproken hoe de huidige gespreksstructuur passend is. Voor aankomende periode gaan we kijken hoe wij de juiste klankbordfunctie kunnen vervullen, zonder de kritische blik te verliezen. Eén van de voorbeelden is het beleidsplan dat momenteel wordt geschreven. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om jullie vragen te bespreken met de directie en deze aan jullie terug te koppelen. Dit gaan we niet alleen doen tijdens de directievergaderingen, maar juist ook tussentijds. Bij deze willen we dan ook de oproep bij jullie plaatsen om deze naar ons te sturen zodat wij er opvolging aan kunnen geven.

FC Twente

Met de directie hebben we de huidige organisatie en de prognose voor 2019/2020 besproken. De directie geeft aan dat zij momenteel bezig zijn om een beleidsplan dat past bij onze club, op te stellen. Hiervoor zijn al diverse interviews gehouden met allerlei mensen binnen FC Twente maar ook daar buiten. De directie heeft aangegeven dat zij het ook belangrijk vindt dat vanuit Twente, verenigt! hier een input op komt.

Prognose 2019/2020

Wat betreft de inkomsten, vallen twee zaken op. Het eerste, de afgelopen jaren zijn de inkomsten uit media gerelateerde opbrengsten en sponsoropbrengsten afgenomen. De meeste impact heeft de degradatie gehad waardoor FC Twente weinig tv-gelden heeft ontvangen. Het tweede, de supporters zijn altijd achter hun FC Twente blijven staan: het aantal seizoenkaarthouders is vanaf seizoen 2016/2017 alleen maar toegenomen tot ruim 21.000 seizoenskaarthouders voor aankomend seizoen. Daarbij komt ook dat vrijwel alle wedstrijden van FC Twente thuis (maar ook uit) goed bezocht worden! En dit heeft ook impact op de inkomsten die gegenereerd worden uit de horeca, dit is ook toegenomen.

Belangrijke uitgaven blijven de uitgaven voor spelers en de jeugdopleiding. En met name bij de jeugdopleiding gaan de ontwikkelingen snel, maar wel zorgvuldig. Momenteel wordt de samenwerking met Heracles goed bekeken hoe dit beter kan worden ingezet en welke mogelijkheden er zijn om de jeugdopleiding tot een internationaal niveau te trekken.

Verder licht de directie toe dat veel oude (juridische) dossiers worden afgehandeld, en dit is goed nieuws! Dat betekent dat FC Twente weer verder kan gaan bouwen om de basis op orde te krijgen.

Supporterszaken

Vanuit de supporterszaken hebben wij enkele vragen ontvangen van jullie. Naast deze vragen hebben wij nog opvolging gevraagd over het bier in het uitvak en bier tijdens de uitwedstrijden.

Het bier in het uitvak en bier tijdens de uitwedstrijden

De directie geeft aan dat het schenken van bier in het uitvak bij uitwedstrijden afhankelijk is van de risico-inschatting van de wedstrijden. Deze risico-inschatting is gemaakt voor het gehele seizoen waarbij alle keuzes inmiddels zijn gemaakt. Voor dit seizoen verwachten wij daarom geen wijzigingen in de huidige afspraken. Wel geeft de directie aan dat de gesprekken over de risico-inschatting voor het volgende seizoen worden gevoerd; nadruk ligt hierbij op de achtergrond bij de overwegingen die onder andere door de autoriteiten worden gemaakt. Ook wordt gekeken of het mogelijk wordt om in het uitvak van De Grolsch Veste bier te schenken. Wellicht dat volgend seizoen een pilot kan worden gedraaid.

Besloten trainingen

Met de directie hebben wij gesproken over de besloten trainingen. In de basis is het geregeld dat de training voor de wedstrijd een besloten training is. Hier wordt van afgeweken bijvoorbeeld bij de afgelopen wedstrijd tegen Ajax: voor deze wedstrijd zijn twee besloten trainingen. Dit is afhankelijk van de inschatting van de technische staf.

Informatie tijdens de wedstrijd

Eén van de binnengekomen vragen is als volgt: zou het mogelijk zijn om aan de achterzijde van de schermen een soort flatscreen of iets dergelijks te koppelen aan het hoofdscherm, zodat ook de bovenste rijen van diverse vakken informatie krijgen? Het gaat om vakken 301 t/m 307 en 321 t/m 326.

De directie heeft aangegeven dat zij blij is met deze vraag en dat zij gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wel geeft de directie aan dat wat betreft het doen van investeringen, een prioritering wordt gemaakt op basis van urgentie.

Inzet van spelers bij activiteiten

Met de directie hebben wij enkele voorbeelden besproken over hoe de inzet van spelers bij bezoeken aan SV's en andere gelegenheden wordt ervaren. Directie vindt binding belangrijk, en is zoekende hoe zij dit het beste vorm kunnen geven. Hiervoor is ook onze input gevraagd, die wij op korte termijn bij de directie terugkoppelen.