Twente, verenigt!

Overleg over home vak P


Bestuur Twente, verenigt! informeert

Overleg over home Vak-P

Donderdag 8 mei was er een afvaardiging van het bestuur van Twente, verenigt! aanwezig bij het overleg over de heropening van het Vak-P home. Dit hebben we gedaan vanuit een toezichthoudende rol om zeker te stellen dat er achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over de inhoud van het overleg en de gemaakte afspraken.

Bij dit overleg tussen FC Twente, Vak-P en Stadion Consultancy is er besproken onder welke voorwaarden van de gemeente het home weer open mag. Er zijn eisen gesteld door de gemeente die zich daarbij heeft laten adviseren door de politie. Wat het bestuur van Twente, verenigt! wel bevreemdt, is dat er best veel ingrijpende veranderingen worden geëist n.a.v. de gebeurtenissen, terwijl het voltallige bestuur van Vak-P juridisch is vrijgesproken van betrokkenheid bij vermeende drugshandel. Hierover is ook uitgebreid in de media te lezen geweest.

Vak-P heeft enkele aanpassingen t.a.v. de ingrijpende veranderingen voorgesteld. Hier gaat Stadion Consultancy mee terug naar de gemeente zodat er straks een plan ligt waar de handtekening van de gemeente en politie onder staat. Dit alles versnelt straks de aanvraag van de vergunning.

Op dit moment is er echter nog geen doorbraak, maar het bestuur van Twente, verenigt! is blij dat deze partijen met elkaar in gesprek zijn en we zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.