Twente, verenigt!

Overleg met directie in februari


Bestuur Twente, verenigt informeert

Overleg met directie in februari

In de maand februari hebben we 2 keer zaken afgestemd met de directie van FC Twente. De afstemming ging voornamelijk over supporterszaken.

Supporterscoördinator (SLO) We hebben nog 1 keer stevig met elkaar van gedachten gewisseld over het hele proces rondom werving van de supporterscoördinator. Twente, verenigt! heeft aangegeven dat we grote waarde hechten aan een juiste invulling van deze positie en dat ons zorgen maken over hoe het proces tot nu toe verlopen. FC Twente heeft toegezegd geschikte kandidaten voor te stellen waar wij mee in gesprek gaan. Op basis van profiel en persoon zullen we dan weer adviseren om de club te helpen de juiste beslissing te nemen.

Totdat de positie fatsoenlijk is ingevuld zal FC Twente tijdelijk iemand uit de eigen organisatie op de functie zetten. Uiteraard wil Twente, verenigt! deze persoon en daarmee de club helpen om deze tijdelijke rol zo goed mogelijk te vervullen.

Gedragscommissie FC Twente heeft aangegeven de gedragscommissie zo snel mogelijk weer nieuw leven in te willen blazen. Alles is daarbij gericht op het voorkomen van het klakkeloos rechtstreeks doorsturen van zaken naar KNVB met soms alle nare gevolgen van dien voor betroffen supporters. Het bestuur van Twente, verenigt! staat daar positief tegenover. Intentie is om de commissie zo onafhankelijk mogelijk te laten bestaan dus zonder direct lidmaatschap van de veiligheids- of supporterscoördinator. Deze laatst 2 zouden juist de inbreng van respectievelijk de club en de supporter moeten aanleveren. Twente, verenigt! heeft haar zorgen geuit over het goed kunnen functioneren van de club zolang er nog geen goed ingewerkte en goed geïnformeerde supporterscoördinator actief is. We hebben afgesproken dat de voorgestelde gedragscommissie e.e.a. met de huidige vertegenwoordiger van de Vriendenkring gaat afstemmen om te bepalen hoe dit probleem het best kan worden aangepakt. Tot nader order ziet Twente, verenigt! dus graag dat de huidige vertegenwoordiger van de Vriendenkring zijn plaats in de commissie behoudt.

Naschrift: tijdens bestuursvergadering na de bijeenkomst met de directie hebben we op basis van extra informatie hier nog een ander standpunt in genomen. Zie hiervoor het verslag en de vervolgactie die daaruit komt.

"Deelneming" in club door supporters Twente, verenigt! heeft aangegeven dat er de afgelopen tijd zo veel inzet en geduld van supporters is gevraagd dat het nu teveel zal zijn om op korte termijn een plan voor deelneming/lidmaatschap o.i.d. op te tuigen. We hebben afgesproken om dit aan beide zijden intern te bespreken en dan bij het volgende overleg hierop terug te komen.