Twente, verenigt!

Overleg met directie in april


Bestuur Twente, verenigt! informeert

Overleg met directie in april

Eind april vond weer het reguliere overleg met de directie van FC Twente plaats. Naast de directie en afvaardiging van het bestuur van Twente, verenigt! is de nieuwe supporterscoördinator aanwezig geweest.

Werving nieuwe stichtingsbestuurder Zoals wij eerder hebben toegelicht op onze website, heeft Twente, verenigt! een voordrachtsrecht voor twee bestuursleden in het stichtingsbestuur van FC Twente. Het stichtingsbestuur is de belangrijkste aandeelhouder van FC Twente. Door dit voordrachtsrecht is gewaarborgd dat supporters via Twente, verenigt! inspraak hebben in en toezicht kunnen houden op FC Twente. We hebben een toelichting gegeven over het proces dat wij zijn gestart voor het vinden van de vervanger voor één van de huidige bestuurders en welke stappen inmiddels zijn uitgevoerd. Deze toelichting is ook op onze website te vinden en we verwachten eind mei of begin juni de opvolger te kunnen voordragen.

Voortgang van de herstructurering van FC Twente De directie heeft een toelichting gegeven op het herstructureringsplan van FC Twente. Dit plan omvat strakke eisen waarbij ook veel juridische zaken afgehandeld moeten worden. De doelstelling is om dit plan en de acties hierbij medio mei 2019 af te ronden. Naast de eisen in het herstructureringsplan heeft de directie inzicht gegeven in de conceptbegroting voor het volgende seizoen en de doelstelling voor aankomend seizoen op het gebied van alles waar het om draait, het voetbal. Wat betreft de begroting dienen met name in de kostenstructuur nog aanscherpingen te worden aangebracht.

Supporterszaken Tijdens het overleg hebben wij diverse supporterszaken besproken die zijn opgehaald bij de supportersverenigingen, die naar Twente, verenigt! rechtstreeks zijn gemaild en waar de bestuursleden van Twente, verenigt! op zijn bevraagd door jullie.

Stadionbelevingscommissie De directie geeft aan dat zij vanaf mei 2019 aanhaakt bij de maandelijkse commissie over de stadionbeleving. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld binnen deze commissie (in samenwerking met Saxion en de UT). Binnen het beleid van FC Twente dient de doelstelling van deze commissie nog verder vorm te krijgen. Vanuit Twente, verenigt! hebben wij als actie meegenomen om bij de supporters op te halen wat hun visie en standpunt is.

Bier in het uitvak De nieuwe supporterscoördinator geeft een toelichting ten aanzien van dit punt. Voor het volgende seizoen gelden de regels van de eredivisie die anders zijn dan de regels voor de KKD. In het volgende overleg staat dit punt wederom op de agenda om te zien hoe uitvoering hieraan gegeven kan worden.

Tarieven jeugd Vragen over tarieven voor de jeugdkaarten zijn besproken. Conclusie is dat het dit seizoen niet meer mogelijk om de hele boel om te gooien vanwege bijvoorbeeld reeds verlengde kaarten en gemaakte afspraken. Er is afgesproken om met een kleine afvaardiging van het bestuur van Twente, verenigt! in gesprek om te kijken wat er volgend seizoen mogelijk is.

Stewards Afgelopen periode zijn bij voetbalwedstrijden incidenten geweest met stewards en supporters. In het directieoverleg bespreken we deze ook met de supporterscoördinator en lichten wij toe dat het van belang is dat het juiste gedachtegoed bij de stewards terug dient te komen.

Kampioenswedstrijd Na de kampioenswedstrijd zijn veel mensen het veld opgegaan en hierbij zijn diverse zaken misgegaan. Zowel de directie als Twente, verenigt! betreuren de ongelukken en we hebben besproken welke zaken anders dienen te gaan.

Contract met Grolsch Het contract met Grolsch is verlengd waarbij de bijdragen op basis van het scenario voor de eredivisie worden toegekend.