Twente, verenigt!

Nieuwsbrief juli 2021


Vanuit het bestuur van Twente, verenigt! willen we jullie graag op de hoogte stellen van de lopende ontwikkelingen. Eind juni heeft een afvaardiging van het bestuur van Twente, verenigt! kennis gemaakt met de nieuwe directeur, Jan-Willem Brüggenwirth; hij zal de rol van Paul overnemen als ons aanspreekpunt voor Twente, verenigt! In de overdrachtsperiode zal het bestuur van Twente, verenigt! nog enkele afspraken hebben samen met hem en Paul van de Kraan.

Afgelopen periode is een afvaardiging van het bestuur van Twente, verenigt! in gesprek geweest met Paul van de Kraan over de 'inhoud' van de huidige vorm van Twente, verenigt! als ledenvereniging. Hoewel Paul zijn functie als algemeen directeur overdraagt, zijn wij nog in gesprek hoe Twente, verenigt! de juiste positie binnen FC Twente kan krijgen, wat daarvoor nodig is en hoe dit goed past binnen de pijlers Aanspraak, Betrokkenheid en Toezicht. Dit is zeker van belang, omdat het impact gaat hebben op het toekomstbestendig maken van de ledenvereniging, het creëren van duidelijkheid over de rechten en verplichtingen en de inspraak van jullie als leden meer en beter te verankeren.

Eén van de zaken waar Twente, verenigt! al enige tijd over in gesprek is, is de statribune. De directie onderzoekt de mogelijkheid om een statribune te realiseren. Vanuit de directie hebben wij een toezegging gekregen dat wij voor 1 december 2021 geïnformeerd worden over de mogelijkheid voor de statribune.

Onze zomernieuwsbrief van dit jaar is gemaakt mede dankzij de input van één van onze leden en onze afvaardiging in het Stichtingsbestuur. We willen hen graag aan het woord laten om hun ervaringen met jullie te delen!

Binding supporters en onze club

11:00 uur zaterdagmorgen 22 mei wordt mij gevraagd of we nog naar de visboer gaan. Naast mij in de auto Jeffrey de Lange (gek op visfriet). Na vorig jaar de eer te hebben gehad om met Niels Overweg op pad te gaan, was nu de jonge generatie nu aan de beurt om de supporters in Eibergen te bezoeken welke hun SCC hadden verlengd.

Door corona gedreven konden de fans niet naar de club dus moest de club naar de fans. Toch nog iets positiefs aan corona. Dit omdat de afstand tussen de supporters en de club de laatste jaren te groot was geworden. Ik kan moeilijk namens Jeffrey spreken maar ik denk dat hij best een leuke zaterdag heeft gehad. Veel positieve reacties en hij was een echte ambassadeur voor onze club. Grote betrokkenheid en hij vond het vanzelfsprekend dit te doen omdat we samen de club zijn. Dit vertaalde zich in het feit dat hij alle vrijwilligers op een visje trakteerde, waarvoor dank.

Moraal van het verhaal:

Zorg voor een goede binding tussen spelers en fans. Trek de regio in en laat je zien. #WeerNoarHuus

Op naar een volle Veste,

Dick Toevank

Vrijwilliger FCT Eibergen.

Terugblik afvaardiging Stichtingsbestuur

Sportief gezien ging het afgelopen seizoen als een nachtkaars uit. FC Twente begon goed, maar het wegvallen van de geblesseerde Vaclav Cerny, alsook het moeten missen van Wout Brama en Julio Pleguezuelo bleek een te grote aderlating om het succes verder voort te kunnen zetten. Wat volgde was een matige reeks na de winterstop, met een tiende plek als gevolg.

Het laat zien dat er nog voldoende werk te doen is om te komen waar we willen staan. Volop werk aan de winkel voor het technisch hart om weer een goede selectie neer te zetten om de volgende stap mee te zetten. Positief is de ontwikkeling van een flink aantal jeugdspelers, maar van hen kan nog niet verwacht worden dat ze direct de boel op sleeptouw nemen.

Het is en blijft zonder meer een eer en een mooie taak om vanuit de supporters mee te mogen bouwen aan onze club. We voelen en zien meerwaarde om dat te doen vanuit de waarden waarvoor we staan en die ook ten grondslag liggen aan het oprichten van Twente, Verenigt! Tegelijkertijd zien we ook dat het op dit moment zeker geen constant gevecht is om die waarden leidend te laten zijn in de ontwikkeling van FC Twente: we zien in alle geledingen mensen die denken en doen vanuit diezelfde gedachte en met een vergelijkbaar toekomstbeeld. In die zin zijn we zeer tevreden met de ontwikkeling van de organisatie.

Net zoals er gebouwd moet worden aan een sterke selectie, bouwen we ook nog steeds verder aan een sterke organisatie. De operatie om de financiën weer op orde te krijgen betekende flink snijden in de organisatie, om van daaruit weer opnieuw op te bouwen. Dat gaat stap voor stap, en natuurlijk kan dat ook ons niet snel genoeg gaan. Maar we moeten ook realistisch zijn over in welk tempo dat kan. Zeker nu corona een nieuw financiële tegenslag bleek, daar gaat een vertragende werking van uit.

Financieel kenden we door corona een moeilijk seizoen. Maar wat niet onbenoemd mag blijven, is dat we deze tegenvaller alleen hebben kunnen opvangen door het scherpe financiële beleid van de periode daarvoor, en de trouwe steun van sponsoren en supporters. Reikhalzend kijken we uit naar weer een vol stadion, omdat daarmee de basis voor verder herstel verder kan worden gelegd. Niet alleen financieel.

De komende periode mag Jan-Willem Brüggenwirth als nieuwe directeur leiding geven aan de verdere groei. De verantwoordelijkheid voor zijn aanstelling ligt bij de aandeelhouders, waarvan het Stichtingsbestuur de grootste is. Voor de zoektocht naar een nieuwe directeur is een extern bureau ingeschakeld om één en ander te begeleiden. Dat heeft geholpen om het zoekgebied verder te vergroten dan we met ons eigen netwerk konden, en was bovendien een welkome steun in het goed beoordelen van de kwaliteiten en potentie van kandidaten.

Zoals elke organisatie zocht FC Twente een alleskunner om de vooruitgang op elk terrein goed aan te kunnen sturen. Jan-Willem heeft kwaliteiten die iets toevoegen aan de organisatie, die het team sterker maken. Gedurende de procedure heeft hij goede gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld de OR, en is hij bovendien enthousiast om snel met alle geledingen van en rond de club in gesprek te gaan.

Veelgehoorde opmerking is dat hij geen uitgebreide ervaring in het betaald voetbal en of topsport heeft. We hebben nadrukkelijk gekeken of hij de eigenschappen bezit om de dynamiek van deze bijzondere omgeving met vele belanghebbenden goed kan doorgronden, daar zijn we positief over. En zoals gezegd, het aansturen van een organisatie is teamwork; samen moeten we er voor zorgen dat we op alle terreinen voldoende kennis in huis hebben om de juiste keuzes te maken.

Laat het succes van de vrouwen van FC Twente een mooie inspiratie zijn voor hoe je een goede voetbalorganisatie neerzet. Zij vierden dit jaar het zevende kampioenschap in tien jaar eredivisie. Een prestatie van formaat, waarbij de basis wordt gelegd door een organisatie die er jaar in jaar uit in slaagt een fantastisch team te bouwen dat meestrijdt met de besten!