Twente, verenigt!

Besluiten en acties n.a.v. bestuursvergadering april 2019


Bestuur Twente, verenigt! informeert

Besluiten en acties n.a.v. bestuursvergadering april 2019

Besluiten

Stadionbeleving Van FC Twente kwam de vraag om ruggespraak te houden over de mogelijkheid de SV spandoeken aan de lange zijde te vervangen voor ruimte voor extra reclame-uitingen. Na ruggespraak met de SV's hebben we FC Twente aangegeven hiervan af te zien.

Aandeel in club het bestuur krijgt van tijd tot tijd vragen over mogelijke financiële bijdrage van supporters aan de club in de vorm van bv. Aandelen. Aangezien volgens statuten max. 25% van aandelen in bezit mag zijn van partijen buiten de Stichting en momenteel al 24.6% is vergeven, hebben we besloten dit idee verder te laten rusten. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie die dit jaar verder over lidmaatschap aan Twente, verenigt! zal volgen, kunnen er nog andere mogelijkheden worden geïdentificeerd.

Home Vak-P Een kleine afvaardiging van het bestuur zal als onafhankelijk toezichthouder aanwezig zijn bij het gesprek tussen de club, Stadion Consultancy en Vak-P over de voorwaarden voor heropening van het home van Vak-P.

Open dag Twente, verenigt! zal ook aanwezig zijn op de Open Dag van 7 juli a.s. Voor deze Open Dag willen we een eerste plan klaar hebben over hoe het lidmaatschap aan Twente, verenigt! verder vorm te geven. We zullen dan ook een overzicht paraat hebben van alles wat tot nu toe is bereikt. Er is nl. veel gebeurd in een korte tijd en we willen onze leden hier graag in blijven meenemen.

Acties

Bestuur We gaan voorbereidingen treffen om formeel te regelen dat de voordracht in het bestuur van Twente, verenigt! door Vak-P, Vriendenkring en Bagpipe in de statuten wordt vastgelegd.

Sponsorclubs We zijn ook in gesprek geweest met de 3 sponsorclubs van FC Twente. We hebben enkele vragen en adviezen uitstaan van Pegasus en TOS en we zijn bezig deze af te handelen.

Ambassadeurs Donderdag 16 mei a.s. is er een eerste bijeenkomst van de Ambassadeurs, de stichting via welke de supporters (via Twente, verenigt en Twente voor Twente) 50000 euro hebben bijgedragen aan het reddingslan van de club. Tijdens deze bijeenkomst worden verdere afspraken gemaakt over goed bestuur en daarbij zullen we ook inzetten op een juiste vertegenwoordiging van de supporters.

Achterban Alle SV's op 2 na zijn inmiddels gesproken we zullen op korte termijn onze bevindingen via de gebruikelijke kanalen terugkoppelen.

RVC Twente, verenigt! blijft voorstander van vertegenwoordiging van de supporters in alle geledingen van de club. Dit geldt ook voor de RVC en we hebben afgesproken de gesprekken hierover met de club, de voorzitter van de RVC en het Stichtingsbestuur weer verder op te pakken nu de club vooruit kan. De eerste aanzet is inmiddels gedaan en we blijven onze leden actief op de hoogte houden van de vorderingen

De volgende vergaderingen is op 23 mei en 2 dagen daarvoor spreken we weer met de directie van FC Twente. Zit je ondertussen met relevante vragen of opmerkingen. Meld je dan via [email protected]en wij zullen het oppakken.