Twente, verenigt!

Bestuurlijke vacatures, contributie en hoe verder met de communicatie?


Beste leden van Twente, verenigt!,

Wij wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2022! In deze nieuwsbrief willen wij uitleggen hoe we als bestuur van Twente, verenigt! in het nieuwe jaar met u in verbinding willen zijn en blijven. Contact met de achterban hebben en houden, klinkt eenvoudig. Het liefst zouden we overal zo open mogelijk over willen zijn. Er zijn echter situaties die wij eerst met de betrokken personen willen bespreken, waardoor dat niet altijd mogelijk is.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Door corona maakt FC Twente in financieel opzicht moeilijke tijden door. Maar corona heeft ook tot mooie acties geleid, die mede zijn geïnitieerd door Twente, verenigt!

Ledenvergadering

Toch willen we u meer betrekken bij het reilen en zeilen van onze mooie club. Om te beginnen willen we graag op zo kort mogelijke termijn een ledenvergadering organiseren. Het liefst in de Grolsch Veste, maar mocht dit niet mogelijk zijn, dan een digitale bijeenkomst. Nood breekt soms wetten.

Terugkoppeling via nieuwsbrief

We horen graag van u welke punten u graag op de agenda zou zien; wat vindt u belangrijk en welke vragen spelen er bij u? Een oproep om met vragen te komen, doen we voortaan in de nieuwsbrief en na elke vergadering gaan we de antwoorden ook in de nieuwsbrief terugkoppelen.

We staan ook open voor suggesties over de manier waarop de interactie met ons bestuur verbeterd kan worden. Het houden van een digitale kwartaalbijeenkomst is een voorbeeld waar we aan gedacht hebben, echter zijn we benieuwd of hier voldoende animo voor is.

Vragen van leden

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief hebben wij enkele vragen ontvangen over hoe het bestuur momenteel samengesteld is, hoe wij omgaan met de contributie en hoe wij meer kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Terechte vragen, waar wij graag antwoord op willen geven!

Drie vaste bestuurszetels

Twente, verenigt! is in het verleden opgericht door betrokken supporters uit verschillende geledingen, maar vooral door leden van Vak-P, de Vriendenkring en de Bagpipe. Omdat deze verenigingen aan de wieg stonden, is 3 jaar geleden besloten deze verenigingen een vaste zetel in ons bestuur te geven en zo de continuïteit en betrokkenheid te borgen. De overige bestuursleden worden dan gekozen door de leden van Twente, verenigt! bij een ledenvergadering.

Vacatures in bestuur

Momenteel zijn de volgende mensen afgevaardigd door de drie verenigingen:

Edwin Seinen (Vak-P), Stefanie de Ruijter (Vriendenkring) en Arjan Steenkamp (Bagpipe).

Naast deze leden is Remy Ooink in de ledenvergadering van 2019 in het bestuur gekozen. Wij hebben nog twee vacante posities, die we graag ingevuld zien. Wij doen dan ook een oproep aan nieuwe bestuursleden om zich te melden. Wij zouden graag vanuit de sponsorgeledingen een bestuurszetel willen invullen; immers zijn sponsoren ook supporters. Een profiel zullen we bij de volgende nieuwsbrief toevoegen.

Contributie

Twente, verenigt! heeft de laatste jaren geen contributie gevraagd. Het vaststellen van een contributie is iets waar we al jaren mee worstelen. Wij zijn geen vereniging die geld op de bank wil hebben, maar een vereniging die opgericht is om betrokkenheid, inspraak en toezicht op de club te houden.

Tijdens het oprichtingsjaar hebben wij gekozen voor een symbolisch bedrag van EUR 19,65 voor het lidmaatschap. Van hetgeen wij binnenkregen hebben wij tot op heden onze kosten kunnen betalen; er was dus geen noodzaak om contributie te heffen. Maar het potje is nu bijna leeg en dus moet er nagedacht worden over welk contributiebedrag gevraagd kan worden.


Welk bedrag is passend?

We willen het lidmaatschap laagdrempelig houden. Wat vindt u passen: een contributie van EUR 5,- per jaar, een contributie van EUR 10,- per jaar (waarvan EUR 5,- aan de club geschonken wordt) of een vrije gift? Laat ons uw mening weten, want samen vormen wij Twente, verenigt!.

Mail ons de antwoorden op onze vragen!

Laat ons graag binnen twee weken weten welk contributiebedrag u passend vindt.

En mocht u zich willen kandideren voor één van de twee vacatures in ons bestuur of een geschikte persoon als kandidaat willen zien, laat ons dat dan ook per mail weten. Zoals gezegd, gaat de voorkeur uit naar leden van de TOS, Supportgroep, Gouden Talenten en/of Talent Group Twente, zodat alle geledingen vertegenwoordigd zijn in ons bestuur. Ons mailadres is: [email protected]

Graag tot ziens in de Veste!

Wij hopen dat wij u met deze nieuwsbrief wat inzicht hebben kunnen geven in hoe de zaken voor staan en wij staan altijd open voor kritiek en feedback. Laten wij er samen een mooi en succesvol 2022 van maken en hopen dat wij elkaar weer snel in de Veste kunnen tegenkomen bij de wedstrijden van ons FC Twente!